Planning

Fase 1 - Hoofdstraat Oost - Leeuwstraat is gereed.

Fase 2 - Herinrichting Oosterstraat is gereed.

Fase 3 en 4 - Aanbrengen nieuwe riolering op de Blink is gereed.

Fase 3 en 4 - Aanleg haven is gereed.

Fase 3 & 4 - Bouw brug Blink is gereed.

Fase 5 - Herinrichting Zuiderstraat/Brouwerijstraat is gereed.

Fase 6 - Sloop appartementencomplex is gereed.

Fase 7 - Herinrichting Havenweg is gereed.

Fase 8 - Brug de Snik is gereed.

Fase 9 - Kruising Havenweg - J. Cohenstraat is gereed.