Planning

In 2019 is gestart met het straatwerk van fase 2, de Oosterstraat. Aansluitend zal de bestaande riolering op de Blink verwijderd moeten worden om de aanleg van de haven te kunnen realiseren. Hiervoor wordt riolering aangelegd op de Blink tussen de Oosterstraat en de Havenweg. 

Het realiseren van de nieuwe haven wordt medio maart 2019 gestart en is naar verwachting in november 2019 gereed. Alvorens brug Blink aan te kunnen leggen wordt het appartementencomplex gesloopt. Deze sloop en aanleg van de brug worden naar verwachting vanaf augustus 2019 uitgevoerd.

Naast brug de Blink wordt brug De Snik aangelegd. Tijdens de werkzaamheden wordt een tijdelijke brug voor fiets- en voetgangers worden aangelegd. Alvorens brug De Snik kan worden aangelegd worden kabels- en leidingen verlegd door nutsbedrijven Enexis, Waterbedrijf Groningen en Ziggo. De start van brug De Snik vindt plaats op 1 april 2019 en duurt naar verwachting tot medio november 2019. 

Ten slotte worden op de Blink kleine werkzaamheden uitgevoerd zoals het plaatsen van zitbankjes, verlichting en wordt de kruising Havenweg, J. Cohenstraat en Snik opnieuw aangebracht om aan te sluiten op de nieuwe brug.