Planning

In 2019 is gestart met het straatwerk van fase 2, de Oosterstraat. Aansluitend is de bestaande riolering op de Blink verwijderd om de aanleg van de haven te kunnen realiseren. Hiervoor is riolering aangelegd op de Blink tussen de Oosterstraat en de Havenweg. 

Het realiseren van de nieuwe haven is maart 2019 gestart en is naar verwachting in november 2019 gereed. Alvorens brug Blink aan te kunnen leggen wordt het appartementencomplex gesloopt. Deze sloop en aanleg van de brug worden is 8 juli begonnen en 16 augustus gereed.

Naast brug de Blink wordt brug De Snik aangelegd. Tijdens de werkzaamheden wordt een tijdelijke brug voor fiets- en voetgangers worden aangelegd. Alvorens brug De Snik kan worden aangelegd zijn verschillende kabels- en leidingen verlegd door de firma Hak, in opdracht van nutsbedrijven Enexis, Waterbedrijf Groningen en Ziggo. De start van brug De Snik heeft plaats gevonden op 1 april 2019 en duurt naar verwachting tot medio november 2019. 

Ten slotte worden op de Blink kleine werkzaamheden uitgevoerd zoals het plaatsen van zitbankjes, verlichting en wordt de kruising Havenweg, J. Cohenstraat en Snik opnieuw aangebracht om aan te sluiten op de nieuwe brug.