Planning

Fase 1 - Hoofdstraat Oost - Leeuwstraat is gereed.

Fase 2 - Herinrichting Oosterstraat is gereed.

Fase 3 en 4 - Aanbrengen nieuwe riolering op de Blink is gereed.

Fase 3 en 4 - Aanleg haven is 90% gereed.

Fase 3 & 4 - Bouw brug Blink is voor de kerst 2019 gereed.

Fase 5 - Herinrichting Zuiderstraat/Brouwerijstraat is gereed.

Fase 6 - Sloop appartementencomplex is gereed.

Fase 7 - Herinrichting Havendwarsweg volgt na de feestdagen, begin 2020.

Fase 8 - Brug de Snik is op 21 november gereed.

Fase 9 - Kruising Havenweg - J. Cohenstraat is op 21 november gereed.