Stremming Zuiderstraat - uitstel [UPDATE]

Enkele weken geleden heeft u van de gemeente Het Hogeland en ons vernomen dat de Zuiderstraat ter plaatse van de Brouwerijstraat vanaf 15 april gestremd is. Recent is besloten dat het in de uitvoering van het werk praktischer is om deze werkzaamheden te verplaatsen naar een moment na de bouwvak in verband met transporten die hier nog overheen moeten. Dit betekent dat verkeer doorgang blijft houden tot nader bericht.

Wanneer er meer bekend is over de nieuwe uitvoeringsdatum wordt u opnieuw geïnformeerd. De werkzaamheden aan de Snik gaan wel gewoon door zoals gecommuniceerd.