Stremming Snik

Vanaf 1 april wordt gestart met voorbereidende werkzaamheden ter plaatse van brug de Snik. 

De werkzaamheden omvatten het aanleggen van riolering en het afdammen van de werklocatie. Vervolgens wordt gestart met de sloop van de huidige duikerbrug en met de aanleg van de nieuwe brug over het Boterdiep. 

Tijdens de aanleg van de brug vinden de volgende werkzaamheden plaats:

  • Damwanden plaatsen en verankeren
  • Aanbrengen metselwerk aan damwanden
  • Aanbrengen afdekker van natuursteen op het metselwerk
  • Aanbrengen funderingspalen en landhoofden voor het brugdek
  • Aanbrengen brugdek
  • Aanbrengen voetpaden en asfalt op de brug

Om de werkzaamheden goed en veilig uit te kunnen voeren wordt de Snik tijdens de werkzaamheden gestremd voor alle verkeer. Voor fiets- en voetgangers wordt een tijdelijke brug geplaatst. Op onderstaande kaart ziet u welke omleidingsroute wordt ingesteld voor gemotoriseerd verkeer. Wanneer u inzoomt op de kaart ziet u ook de werkvakken waar wij werkzaamheden verrichten.