Parkeerverbod Havendwarsweg/Brouwerijstraat

Op 1 april wordt de Snik ter plaatse van het Boterdiep gestremd voor gemotoriseerd verkeer. Dit betekent voor busdiensten dat zij via de Havendwarsweg en Brouwerijstraat een rondje rijden om zo veel mogelijk haltes te kunnen bereiken ten tijde van de stremming. 

Om bussen hun bocht te kunnen laten halen aan de voorzijde van het gezondheidscentrum wordt een tijdelijk parkeerverbod ingesteld op de Havendwarsweg en Brouwerijstraat zoals aangegeven op het gearceerde deel van de afbeelding hiernaast. 

Het tijdelijke parkeerverbod geldt alleen voor parkeren op straat en gaat in op woensdag 27 maart 2019 en duurt tot medio november.